Gå tilbake til:
Du er her:

Vil omgjøre vedtak om anbudsutsetting av BIR Transport

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om anbudsutsetting av innsamling av husholdningsavfall i Bergen.

I mars 2015 ble det fattet et vedtak av styret i BIR AS om å anbudsutsette BIR Transport i 2021. Bergen kommune eier 80% av BIR AS. Interpellanten peker på erfaringer fra Oslo og ber om at vedtaket omgjøres.

Bystyret støtter byrådets initiativ for å få omgjort vedtaket som omfatter anbudsutsetting av innsamling av husholdningsavfall i Bergen.

Les dokumentene i saken