Gå tilbake til:
Du er her:

Vil arbeide videre med bydelsstyrer

Bystyret ble orientert om rapporten Byen og nærdemokratiet avgitt av Nærdemokratiutvalget.

Bystyret ber om at det utredes om byborgerpanel bør etableres i tillegg til bydelsstyrer/bydelsutvalg. Bystyret vektlegger at bydelsstyrer med tilsvarende mandat som i perioden 2000-2004 ikke er aktuelt.

Komiteens innstilling ble vedtatt med følgende tilleggsforslag:

Borgerpanel brukes som metode for å få belyst saken om nærdemokratireform før endelig vedtak fattes neste år.

Bystyret viser til byrådets arbeid med involverende byutvikling/"reprogramming the city" i Laksevåg bydel, og ber om at det utarbeides et forsøksprosjekt med sikte på innbyggerinvolvering i bymessig transformasjon i relevante områder i Åsane bydel, gjerne i tilknytning til planlagt bybanetrase.

For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.

Les mer på temasiden Lokaldemokratireformen

Les dokumentene i saken