Gå tilbake til:
Du er her:

Forbereder kommunen for borgerlige vielser

Bystyret har behandlet sak om hvordan kommunen skal organisere borgerlige vielser fra 1. januar 2018.

Etter denne datoen er ansvaret for borgerlige vielser flyttet fra domstolene til kommunen. Bystyret ønsker å bruke Det gamle tinghus i en overgangsperiode, og foreslår Forhandlingssalen i Magistratbygningen som mulig vigselsrom.

Vigselsesmyndigheten delegeres til en gruppe på fem folkevalgte og kommunalt ansatte i tillegg til ordfører og varaordfører. Ansvar for administrering av ordningen legges til Bystyrets kontor.

Skal utarbeide retningslinjer

Bystyret ber om at det utarbeides egne kommunale retningslinjer og bestemmelser for hvordan ordningen skal praktiseres. Disse behandles i bystyret i november.

Livssynsnøytralt

Innstillingen ble vedtatt med følgende merknad:

"Bystyret viser til vedtatte tekstforslag vedr. livssynsnøytrale seremonirom på inneværende års budsjett. Bystyret ber byrådet legge frem en sak om hvordan et livssynsnøytralt seremonirom som er passende for blant annet vigsel, navnefest og gravferd kan realiseres"

Har du spørsmål om vielser, kontakt Bystyrets kontor

Les dokumentene i saken