Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt 2. tertialrapport for 2017

Bystyret har behandlet status for kommunens økonomi for inneværende år. Rapporten viser at driften av kommunen går 404,7 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Rapporten viser til kommunens økonomiske status på drift og investeringer ved utgangen av august.

Økte skatteinntekter og god økonomistyring er hovedforklaringene på det positive avviket. Det er brukt 172,4 millioner kroner mindre enn budsjettert på kommunale tjenester, samtidig som frie inntekter har økt med anslagsvis 207,9 millioner kroner.

Komiteens innstilling ble vedtatt

Les mer i tidligere omtale fra byrådet

Les dokumentene i saken