Gå tilbake til:
Du er her:

Disse får vigselsfullmakt fra 1. januar 2018

I tillegg til ordfører Marte Mjøs Persen, er åtte personer tildelt vigselsfullmakt fra 1. januar 2018 til 1. januar 2020.

Stortinget vedtok i juni 2017 endringer i ekteskapsloven som innebærer at ansvar for gjennomføring av borgerlige vielser overføres fra domstolene til kommunene.

Bystyret har vedtatt at følgende personer skal ha vigselsfullmakt i en toårsperiode som starter 1. januar 2018:

  • Marte Mjøs Persen, ordfører
  • Marita Moltu, varaordfører
  • Britt Nordgreen, leder
  • Harm Christian Tolden, kommunaldirektør
  • Lubna Boby Jaffery, bystyrerepresentant
  • Hilde Onarheim, bystyrerepresentant
  • Johanne Gillow, byantikvar
  • Tor Woldseth, bystyrerepresentant
  • Randi Amundsen, bystyrerepresentant

Forretningsutvalgets innstilling ble vedtatt, med tilleggsforslag om at Randi Amundsen får vigselsfullmakt.

Les dokumentene i saken

Les tidligere omtale av den nye ordningen