Gå tilbake til:
Du er her:

Ser på rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn

Bystyret ber byrådet om å legge frem en egen sak om rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Bergen kommune.

Beslutningen er svar på en interpellasjon (skriftlig forespørsel) om hvordan Bergen kommune arbeider for å aktivt rekruttere folk som er både første- og andregenerasjons innvandrere til stillinger i Bergen kommune.

Saken som byrådet skal forberede og legge frem, skal blant annet ta opp i seg vurderinger av ulike tiltak og virkemidler for å øke andelen ansatte med minoritetsbakgrunn i alle nivåer i kommunens organisasjon. Mulige tiltak er for eksempel anonyme søknader, spesifisering i stillingsutlysninger og intervjuinnkallinger for kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn.

Bystyret ber kommunen ta kontakt med Universitetet i Bergen eller andre forskningsinstitusjoner for å sikre at innføringen av tiltak blir gjort på en måte som gjør det mulig å måle effekten.

Les interpellasjonen her