Gå tilbake til:
Du er her:

Vil vurdere omstrukturering av boligfeltet

Bystyret følger opp en forespørsel om å utvikle den kommunale boligpolitikken i retning av flere utleieboliger for andre enn de mest utsatte gruppene, som barnefamilier, studenter, og eldre.

Saken kom opp som en interpellasjon (skriftlig forespørsel) i bystyret.

Bystyret fattet følgende alternative vedtak:

"Bystyret ber byrådet gjøre en vurdering av om det bør gjøres strukturelle og organisatoriske endringer innenfor boligfeltet, og at dette belyses i forbindelse med arbeidet med en ny boligmelding for Bergen kommune."

Les interpellasjonen her.