Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunalt oppkjøp for bedre områdesatsing i Laksevåg

Bystyret har bestemt at kommunen bruker retten til kommunal forkjøpsrett for 11 leiegårder i Vågedalen.

Leiegårdene er fordelt på ni eiendommer som ligger i Vågedalen i Laksevåg, like ovenfor Laksevåg senter.

StorBergen Boligutleie AS (selger) har inngått kontrakt med Midgard Gruppen AS (kjøper) om at de skal kjøpe leiegårdene for 50 millioner kroner.

Levekårssone

Bystyret har vedtatt at kommunen tar i bruk retten til kommunal forkjøpsrett. Årsaken er at eiendommene i Vågedalen ligger i levekårssone Indre Laksevåg, der kommunen har områdesatsing, som er et viktig virkemiddel i kommunes arbeid med å utjevne levekårsforskjeller. Ut i fra en helhetlig vurdering, mener fagetaten at oppkjøp og videre drift av eiendommene vil være negativt i dette området.

Eiendom til kommunale formål

Et kommunalt oppkjøp av eiendommen vil gi kommunen eierskap og mulighet til å styre videre utvikling og bruk av området.

Fremtidige planer for tomten er ikke avklart, men vil bli vurdert opp mot kommunens langsiktige og strategiske behov for eiendom til kommunale formål - som eksempelvis sykehjem, barnehage og boligbygging for familier.

Kjøpet finansieres gjennom låneopptak.

Les dokumentene i saken.

Vil du vite mer om kommunens områdesatsing? Les om Indre Laksevåg her.