Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ikke ha egne SoMe-profiler for politiske utvalg

Bystyret har vedtatt at kommunen ikke skal ha egne profiler for bystyret eller andre politiske utvalg i sosiale medier.

Med bystyret som avsender, må informasjon som deles fra bystyremøtene ikke inneholde politiske synspunkter. Bystyret mener derfor det er mest hensiktsmessig at den generelle og nøytrale informasjonen fra kommunen, inkludert møteaktivitetene i bystyret, deles via de profiler kommunen allerede har på sosiale medier.

Kommunen har offisielle profiler på Twitter, Instagram og Facebook.

Bystyret vedtok innstillingen fra Forretningsutvalget.

Les dokumentene i saken.