Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha flere tiltak for å redusere matsvinn i Bergen

Bystyret vil at Bergen kommune skal jobbe bredt for at både forbrukere og offentlige og private aktører skal redusere matsvinn.

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig forespørsel) om matkasting i Bergen kommune, og ser for seg at kommunen kan jobbe på flere måter for å redusere matsvinn.

Bystyret fattet følgende vedtak:

"Bystyret ber byrådet utrede muligheter for å minske matsvinn i Bergen blant offentlige og private aktører i byen, vurdere flere matsentraler i bydelene, og jobbe for å minske forbrukerens matsvinn."

Les interpellasjonen.