Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt 1. tertialrapport 2018

Bystyret har vedtatt 1. tertialrapport 2018. Etter årets fire første måneder ligger Bergen kommune an til et positivt budsjettavvik på 12,1 millioner.

Bystyret går blant annet inn for en styrking av barnevernet og avlastningstilbud for psykisk syke barn og unge. Les også tidligere omtale fra byrådets behandling.

SE HELE RAPPORTEN: Tertialrapporten er publisert digitalt her

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt to merknader. Se protokoll noen dager etter møtet for endelige detaljer.

Les dokumentene i saken.