Gå tilbake til:
Du er her:

Vil opprette etisk digital postkasse

Bystyret ber byrådet om å anskaffe en digital løsning for varsling som ivaretar muligheten for anonymisert og kryptert varsling.

Vedtaket er svar på et privat forslag om å opprette en digital postkasse for varsling om korrupsjon, kritikkverdige eller uetiske forhold som er i strid med etiske retningslinjer og standard for Bergen kommune.

Bystyret ber byrådet anskaffe løsningen i 2018, og ber samtidig byrådet vurdere om denne løsningen også skal omfatte varsler fra innbyggerne

Bystyret vedtok innstillingen.

Les dokumentene i saken.