Gå tilbake til:
Du er her:

Gjennomfører rådhusprosjektet som planlagt

Bystyret har godkjent at Bergen Rådhus oppgraderes både innvendig og utvendig. Beregnet kostnad er 450 millioner kroner.

Den utvendige rehabiliteringen har en forventet kostnad på 100 millioner kroner, mens innvendig oppgradering har et kostnadsestimat på 350 millioner.

I vedtaket presiserer bystyret at byrådet skal sørge for god involvering av brukerne, vernetjenesten og de ansattes organisasjoner.

Les også tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt fire merknader:

"1. Bystyret forutsetter at kravene til arealnorm i arbeidsplassforskriften følges.

2. Bystyret vil påpeke at god økonomistyring i dette prosjektet ikke handler om mulige kortsiktige innsparinger, men at arbeidsplassene blir dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets karakter, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker, slik at de ansatte får verktøyene til å gjøre en best mulig jobb.

3. Bystyret vil påpeke at Bergen kommune er en IA-virksomhet, og at dette legger klare føringer for individuell tilpasning for den enkelte arbeidstaker.

4. Bystyret ber om at byrådet orienterer om fremdriften i Rådhusprosjektet hver 6. måned."

Les dokumentene i saken.