Gå tilbake til:
Du er her:

Nå har Bergen fått sin første gravferdsplan

Bystyret har vedtatt gravferdsplan for Bergen 2018-2028.

Planen innebærer blant annet at bergenserne vil kunne forvente å begraves etter egne ønskede seremonier og gravform, og på gravplasser i egen bydel. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknad:

"Kommunen skal sørge for at livssynsnøytral informasjon om gravferd er tilgjengelig, spesielt informasjon om seremonirom".

Les dokumentene i saken.