Gå tilbake til:
Du er her:

Oppretter bydelsstyrer fra 2020

For å styrke nærdemokratiet og øke muligheten for innbyggerinvolvering, har bystyret vedtatt å opprette bydelsstyrer med virkning fra 1. januar 2020.

Det skal etableres åtte bydelsstyrer med utgangspunkt i bydelene Arna, Bergenhus, Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg, Ytrebygda, Årstad og Åsane. I perioden 2020 - 23 sammensettes bydelsstyrene av folkevalgte som utpekes av bystyret etter valgresultat i den enkelte bydel.

Bydelsstyrene skal bestå av 13 - 17 faste medlemmer pluss varamedlemmer. Bystyret vil at bydelsstyrene kan velges som direktevalg ved lokalvalget i 2023, og er positive til at det kan åpnes for 16-års stemmerettsalder ved direktevalg til bydelsstyrene ved lokalvalget i 2023.

Bystyret vil også at byborgerpanel prøves videre ut som et forskningssamarbeid.

Les mer i tidligere omtale fra byrådet

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken