Gå tilbake til:
Du er her:

Vil utrede innbyggeres talerett i bystyrets organer

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om innbyggeres talerett i folkevalgte organer.

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål som gjelder innbyggeres talerett i folkevalgte organer ved fremleggelse av innbyggerforslag.

Interpellanten ber byrådet vurdere å åpne for at forslagsstillere av innbyggerforslag selv får muligheten til å legge det frem.

Les interpellasjonen her

Forslaget til vedtak falt, men bystyret vedtok følgende alternative forslag:

Bystyret ber bystyrets kontor utrede å innføre innbyggernes talerett ved fremleggelse av innbyggerforslag i bystyrets organer, herunder hvilket organ forslagstiller skal ha møterett i.