Gå tilbake til:
Du er her:

Har fått økonomisk status for årets åtte første måneder

Bystyret har godkjent 2. tertialrapport 2018, som beskriver kommunens økonomiske status per 31. august.

Rapporten er basert på kommunens drifts- og investeringsregnskap for årets åtte første måneder. Prognosen for skatt og rammetilskudd er oppdatert med informasjon fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Les tidligere omtale fra byrådet

Bystyret vedtok komiteens innstilling med merknad. For endelig formulering og detaljering av vedtaket, se protokoll.

Les dokumentene i saken