Gå tilbake til:
Du er her:

Har fått ASSS-tall 2018 for norske storbykommuner

Bystyret har fått fremlagt ASSS-tall for storbykommuner i 2018.

Årlig utarbeides statistikk og analyse for ti storbykommuner, samt sammenligninger mellom dem. Bystyret får tallene for 2018 til orientering.

ASSS står for aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner. Det er utviklet ny nettside for å presentere tallmaterialet. Se https://asss.no/.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknad:

"Bystyret forventer at byrådet følger opp flertallsmerknaden i sak 156/15 som slo fast at alle gjennomføringsvedtak skal inkludere en vurdering av og ev. alternativer for ENØK-tiltak som er omtalt i tilstandsrapporten for vedkommende bygg".

Les dokumentene i saken.