Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt å rehabilitere Bergen Rådhus

Bergen Bystyre har vedtatt at Bergen Rådhus skal rehabiliteres som planlagt.

Bystyret har tidligere vedtatt at rådhuset skal rehabiliteres utvendig og innvendig. Etter at rådhuset ble utflyttet på grunn av svakhet i betongfasaden, har det blitt gjennomført utredninger og undersøkelsen av konstruksjonen.

Fagetaten har anbefalt at rehabiliteringen gjennomføres. Nødvendige tiltak kan gi rådhuset en levetid på 50 nye år. Les mer i omtale fra byrådet.

Bystyret har vedtatt å gjennomføre rehabiliteringen og har vedtatt at kostnadsrammen oppjusteres med 77,8 millioner fra 462,8 millioner til 540 millioner.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok komiteens innstilling i tillegg til disse merknadene:

Bystyret er bekymret for funn av asbest, og reagerer på at saken omtaler konsentrasjonene som "lave verdier". Bystyret bemerker at det er funnet asbestnivå på 0,005 fibre per ml (prøvenr. 74840-008), 0,006 fibre per ml (prøvenr. 74590-003) og 0,008 fibre per ml (prøvenr. 74733-032) i Rådhuset, mens maksimalverdien i Folkehelseinstituttets anbefalte norm for innemiljø er på 0,001 fiber per ml luft. Bystyret ber byrådet heretter forholde seg til Folkehelseinstituttets Anbefalte faglige normer for inneklima

For Bergen kommune er det viktig at det oppdaterte Rådhuset blir et grønt og miljøbevisst byggeprosjekt som passer inn i kommunens klimamål. Bystyret ber byrådet om å bli holdt oppdatert om utviklingen i prosjektet når det gjelder klimagassutslipp og energibruk, både når det gjelder anslag i planleggingsfasen og underveis i byggeperioden.

Bergen Kommune bør være et godt eksempel ved å tilrettelegge for produksjon av bærekraftig energi på egne bygg. Bystyret ber byrådet utrede montering av solceller på Rådhuset.

For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.

Les dokumentene i saken