Gå tilbake til:
Du er her:

Vil innføre turistskatt for cruiseturister

Bystyret har behandlet et privat forslag "Turistskatt - la turisten gå på do".

Forslaget peker på utfordringen ved å ta imot så mange turister årlig, og peker blant annet på slitasjen på Bryggen og mangelen på nok offentlige toaletter. På bakgrunn av dette ønsker forslagstiller en fellesgodeordning, der næringsaktører som tjenester på turismen, spleiser på kostnader ved å tilrettelegge bedre for besøkende turister.

Spleiselag med næringslivet

Bystyret ber byrådet i forbindelse med ny merkevarestrategi for reiselivet, å arbeide for å etablere en prøveordning for frivillig fellesgodefinansiering sammen med næringslivsaktørene i kommunen.

Bystyret ber også byrådet om i samarbeid med Bergen Reiselivslag å fremme et forslag om beskatning av cruiseturister, i tråd med vedtatt tiltak i Cruisestrategi 2016-2020.

- 50 kroner

Bystyret vedtok komiteens innstilling, men med følgende tillegg:

"Bystyret ber byrådet fremme sak for innføring av cruiseturistskatt på et passende beløp (for eksempel 50 kroner) per cruiseturist som er ombord på skipet. I den grad kommunen mangler hjemmel for å innføre en slik skatt, bes byrådet å arbeide overfor regjeringen for å få på plass nødvendige hjemler."

Les dokumentene i saken.