Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen slutter seg til opprop mot atomvåpen

Bergen bystyre er dypt bekymret over den alvorlige trusselen atomvåpen representerer for lokalsamfunn over hele verden og ber ordføreren signere ICANs "cities appeal".

Det bestemte bystyret da de behandlet et privat forslag om temaet.

Bystyret fattet følgende vedtak:

"1. Bergen bystyre er dypt bekymret over den alvorlige trusselen atomvåpen representerer for lokalsamfunn over hele verden ber ordføreren signere ICANs "cities appeal". Det er vår overbevisning at våre innbyggere har en rett til å leve i en verden uten denne trusselen. Enhver bruk av atomvåpen, enten med vilje eller ved et uhell, vil ha katastrofale, vidtrekkende og langvarige konsekvenser for mennesker og miljø. Derfor støtter vi FNs traktat om atomvåpenforbud (TPNW) og oppfordrer vår regjering til å signere og ratifisere traktaten.

2. Bystyret ber ordføreren signere ICANs "cities appeal".

3. Bystyret ber byrådet om å sikre at kommunen ikke investerer penger i selskaper som produserer atomvåpen.

4. Bystyret ber byrådet om å ta initiativ til å ha en offentlig utstilling om trusselen fra atomvåpen og arbeidet for å bli kvitt dem.

5. Bystyret ber byrådet om å informere via kommunens nettsider og Bergenseren at Bergen kommune har tilsluttet seg oppropet."

Les dokumentene i saken