Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 19. oktober

Bystyret har vedtatt plan for psykisk helse, vil ha økt innsats mot trakassering i skolen og en trafikkfri "hjertesone" rundt skolene. Et innbyggerforslag om skatepark i Bergen fikk gjennomslag.

Bystyremøtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 19. oktober.

Se web-TV

Du kan se hele møtet på bystyrets web-TV.

Interpellasjon

Vedtak

Barnehage og skole

Kultur og idrett

Helse, omsorg og inkludering

Bymiljø

  • Har fått status for arbeid med bymiljøavtale. Geir Steinar Dale (AP) og Hilde Onarheim (H) skal å delta i forhandlingsutvalget for bymiljøavtalen sammen med byråd for byutvikling. Alle partier i bystyret vil bli representert i politisk referansegruppe for arbeidet med bymiljøavtalen. Les mer om status for bymiljøavtalen i tidligere omtale.

Administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. I BKSAK finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll i BKSAK som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.