Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 25. januar

Aktuelle saker er ny cruisestrategi, prinsipper for byskikk og byggehøyde, parkeringsdekning i Bergen, ny barnevernslov og tiltak mot parkering i sykkelfelt.

Bystyremøtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 25. januar.

Se web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-TV.

Interpellasjoner

Vedtak

Barnehage og skole

Helse, omsorg og inkludering

Bymiljø

  • Grønt lys for nye boliger i Fredlundveien. Planen gjelder 11 nye boenheter fordelt på to felt mellom Øvre Fredlundveien og Fredlundveien i Årstad. Mer i tidligere omtale fra byrådet. Byrådet vedtok komiteens innstilling.

Administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. I BKSAK finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll i BKSAK som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.