Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 22. februar

Bystyret har vedtatt tiltak mot overdosedødsfall, plan for 250 flere utleieboliger og plan for bruksendring på Bontelabo. Bystyret har også behandlet to innbyggerforslag.

Bystyremøtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 22. februar.

Se web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-TV.

Interpellasjoner

Vedtak

Barnehage og skole

Kultur og idrett

Helse, omsorg og inkludering

Bymiljø

Administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. I BKSAK finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll i BKSAK som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.