Sakene til bystyret 22. mars er klare

Bystyret skal vedta ny idrettsplan for Bergen, plan for kjønns- og seksualitetsmangfold og plan for nye aktiviteter i Nygårdsparken.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus onsdag 22. mars og starter klokken 12.

Direkte på web-TV

Du kan følge bystyremøtet direkte på bergen.kommune.no/webTV.

Saker som skal behandles

Helse, omsorg og inkludering

Bymiljø

Skal regulere for:

Skole og barnehage

Idrett

Økonomi og administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. I BKSAK finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

  • DEL PÅ:

Politiske saker

Få oversikt over møter, finn saksdokumenter eller spørsmål stilt i styrer, råd og utvalg.
Åpne politiske saker og spørsmålsregister

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret