Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 26. april

Bystyret har vedtatt å fjerne bybanekunst ved Florida, går inn for LED-belysning langs kommunale veier og vil styrke seksualundervisning i bergensskolen.

Bystyremøtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 26. april og startet klokken 12.00.

Les forhåndsomtale av sakene

Se møtet på web-TV

Du kan se møtet i sin helhet på bystyrets web-TV.

Interpellasjoner

Vedtak

Bymiljø

Regulerer for:

Helse, omsorg og inkludering

Økonomi og administrasjon

Kultur og idrett

Skole og barnehage

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll i BKSAK som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. I BKSAK finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.