Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 21. juni

Av aktuelle saker er Bybanen til Fyllingsdalen, ny byarena, kommunens budsjett, ny modulskole på Tunesflaten, utvidet områdesatsing og bekjemping av rotter uten gift.

Møtet ble holdt i Det gamle Rådhus onsdag 21. juni. Alle sakene ble tatt onsdagen, så det blir ikke nødvendig med et ekstra møte torsdagen.

Se web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-TV .

Interpellasjoner

Vedtak

Skole og barnehage

Kultur og idrett

Helse og omsorg

Bymiljø

Administrasjon

  • Har fått årsrapport for Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP). Bystyret vedtok innstillingen, samt følgende merknad: "Bystyret anmoder BKP om å være mer spesifikk hva gjelder etiske vurderinger fra og med neste årsmelding. Bystyret ber om at det rapporteres på hvilke direkte investeringer som er ekskludert på bakgrunn av etiske vurderinger. Videre vil bystyre oppfordre BKP om å gjøre det etiske regelverket mer tilgjengelig ved å publisere det på sine nettsider."

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. I BKSAK finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll i BKSAK som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.