Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 27. september

Bystyret har fått overlevert byrådets forslag til bybudsjett 2018. Av aktuelle saker er bilfrie "hjertesoner" rundt skoler, tiltaksutredning for lokal luftkvalitet og kommunedelplan for områder i Ytrebygda.

Møtet ble holdt i Det gamle Rådhus onsdag 27. september klokken 10.00.

Byrådets forslag til budsjett

Møtet startet med at byrådet la frem sitt forslag til budsjett for 2018 og handlings- og økonomiplan for årene 2018-2021. På budsjettsiden finner du alle dokumentene, og du kan kan enkelt orientere deg i endringene som er foreslått. Se bergen.kommune.no/budsjett.

Se web-TV

Følg møtet direkte på bystyrets web-TV .
(Alternativt åpne spilleren i eget vindu.)

Interpellasjoner

Her omtales kun skriftlige spørsmål der bystyret har fattet et vedtak.

Vedtak

Helse og omsorg

Barnehage og skole

  • Har gitt uttale til endringer i barnehageloven. Gjelder minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barns overgang fra barnehage til skole og SFO. Innstillingen ble vedtatt med to merknader.

Administrasjon

Kultur og idrett

Bymiljø

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.