Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til bystyret 22. november er klare

Aktuelle saker er ny feieordning for Bergen og nytt forbud mot eldre ildsteder, plan for nye boliger på Kronstad, retningslinjer for borgerlige vigsler i Bergen og plan for rusfeltet de neste fire årene.

Møtet holdes i Det gamle Rådhus onsdag 22. november klokken 12.00.

Se web-TV

Følg møtet direkte på bystyrets web-TV .
(Alternativt åpne spilleren i eget vindu.)

Vedtak

Barnehage og skole

Helse og omsorg

  • Skal gi uttale til NOU 2017:12 Rapporten Svikt og svik er en gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

Kultur og idrett

Administrasjon

Bymiljø

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.