Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra bystyret 22. november

Bystyret har blant annet vedtatt forbud mot eldre ildsteder, plan for rusfeltet og behandlet saker om borgerlige vigsler.

Møtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 22. november.

Se web-TV

Se møtet på bystyrets web-TV . (Alternativt åpne spilleren i eget vindu.)

Interpellasjoner

Vedtak

Helse og omsorg

  • Gir uttale til NOU 2017:12 Rapporten svikt og svik er en gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Komiteens innstilling ble vedtatt

Kultur og idrett

Barnehage og skole

Bymiljø

  • Har tatt stilling til henvendelse fra innbyggere om mur i Sundby Hvorups vei Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt med følgende tilleggsforslag: Bystyret vil på det sterkeste anmode om at den konkrete saken i Sundby Hvorups vei følges opp som ulovlighetssak. Det er for bystyret helt tydelig at den etablerte muren bryter med vedtatte avstandsbestemmelser og høydebegrensninger. Også plassering mot vei ansees av bystyret som et brudd på gjeldende regler.

Økonomi og administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.