Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til bystyret 19. desember er klare

Av aktuelle saker i årets siste møte er bybudsjett for 2018, ny modell for legevakten og trasevalg for Bybanen til Åsane. Debatten sendes direkte på web-TV.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus tirsdag 19. desember og starter klokken 10.00.

Direkte på web-TV

Du kan følge bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Omtale av vedtakene vil bli lagt ut i artikkelen på forsiden etter hvert som sakene behandles.

Fra sakskartet

Økonomi og administrasjon

Bymiljø

Helse og omsorg

Skole og barnehage

Kultur og idrett

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.