Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 31. januar

Bystyret har valgt trasé for Bybanen i Sandviken, vedtatt rammeplan for SFO, ny kunstplan for Bergen og vedtatt finansiering for kulturhus i Åsane.

Møtet ble holdt i Det gamle Rådhus onsdag 31. januar og startet klokken 12.00.

Se web-TV

Se møtet på på bystyrets web-TV .
(åpne spilleren i eget vindu.)

Interpellasjoner

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret som gjelder prinsipielle spørsmål.

Vedtak

Bymiljø

  • Regulerer for boligblokkbebyggelse i Adolph Bergs vei. Bystyret vedtok følgende: Blokk A senkes i terreng med 0,5m og øverste etasje tas bort. Maksimal byggehøyde for hele blokk A (nytt bestemmelsesområde #5) reduseres til kote +86,3. Grad av utnytting skal reduseres tilsvarende. Bystyret vedtok innstillingens punkt 2 og 3.

Barnehage og skole

Kultur og idrett

  • Har mottatt evaluering av museumsreformen i Hordaland. Komiteens innstilling ble vedtatt med følgende merknad: Bystyret registrerer at museene i Bergen har nådd mange av målene for reformen og ber museene ta evalueringen opp til behandling i sine respektive styrer som grunnlag for blant annet en vurdering av ytterligere konsolideringer.

Økonomi og administrasjon

Helse, omsorg og inkludering

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.