Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til bystyret 21. februar er klare

Av aktuelle saker er videreutvikling av området Sletten og Slettebakken og bomstasjoner i sentrum. Møtet sendes direkte på web-TV.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus onsdag 21. februar og starter klokken 16.00.

Direkte på web-TV

Du kan følge bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Omtale av vedtakene vil bli lagt ut i artikkelen på forsiden etter hvert som sakene behandles.

Fra sakskartet

Økonomi og administrasjon

Bymiljø

Skole og barnehage

Kultur og idrett

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.