Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til bystyret 30. mai er klare

Av aktuelle saker er overtakelse av ansvaret for offentlig tannhelsetjeneste og tilskudd på 5,2 millioner kroner til konkursboet etter sykkel-VM.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus onsdag 30. mai og starter klokken 12.00.

Direkte på web-TV

Du kan følge bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Omtale av vedtakene vil bli lagt ut i artikkelen på forsiden etter hvert som sakene behandles.

Fra sakskartet

Bymiljø

Helse og omsorg

Kultur og idrett

Barnehage og skole

Økonomi og administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.