Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 30. mai

Bystyret har gjort endelig vedtak om å etablere Myrdal idrettspark i Åsane og bevilger 5,2 millioner kroner til konkursboet etter sykkel-VM.

Bystyremøtet ble holdt i Det gamle Rådhus onsdag 30. mai og startet klokken 12.00.

Se møtet på web-TV

Se møtet på bergen.kommune.no/webTV.
(åpne spilleren i nytt vindu)

Interpellasjoner

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret som gjelder prinsipielle spørsmål.

Vedtak

Bymiljø

Helse og omsorg

  • Fikk årsrapport 2017 om kontroll av salgs- og skjenkesteder Komiteens innstilling ble vedtatt med følgende tilleggsmerknad. "Ved forrige behandling av kommunens skjenkereglement vedtok bystyret at «Det gis ikke bevilling til steder som har stripping, toppløs-servering og lignende som del av underholdningstilbudet/ driftskonsept». Likevel har fremdeles utestedet After Dark skjenkeløyve. Bystyret ber byrådet i et notat forklare hvorfor bystyrets vedtak ikke er fulgt opp, og hvilke endringer som eventuelt må gjøres i dagens reglement for at intensjonen i vedtaket skal bli en realitet"-

Kultur og idrett

Barnehage og skole

Økonomi og administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.