Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til bystyret 20. juni er klare

Aktuelle saker er forslag til sykkeltrasé mellom sentrum og Sandviken, plan mot marin forsøpling og løsningsvalg for Tveiterås skole. Bystyret skal også behandle en rekke årsmeldinger og statusmeldinger.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus onsdag 20. juni og starter klokken 10.00.

Direkte på web-TV

Du kan følge bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Omtale av vedtakene vil bli lagt ut i artikkelen på forsiden etter hvert som sakene behandles.

Fra sakskartet

Bymiljø

Helse og omsorg

Kultur og idrett

Barnehage og skole

Økonomi og administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.