Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til bystyret 19. september er klare

Møtet starter med at byrådet legger frem sitt forslag til budsjett 2019. Av saker til behandling etter dette er flytting av tre bomstasjoner, plan for boliger i Åsane samt innbyggerinitiativ om stasjonsplass ved jernbanen.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus onsdag 19. september og starter klokken 10.00.

Direkte på web-TV

Du kan følge bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Omtale av vedtakene vil bli lagt ut i artikkelen på forsiden etter hvert som sakene behandles.

Byrådets forslag til budsjett

Møtet starter med at byrådet legger frem sitt forslag til budsjett for 2019 og handlings- og økonomiplan for årene 2019-2022. Budsjettdokumentene blir tilgjengelige på budsjettsidene klokken 10.10. Se bergen.kommune.no/budsjett.

Fra sakskartet

Barnehage og skole

Kultur og idrett

Helse og omsorg

Bymiljø

Økonomi og administrasjon

Se saksoversikt for komplett liste over administrative saker.

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.