Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til bystyret 19. desember er klare

I årets siste møte skal bystyret vedta bybudsjett for 2019 og økonomi- og handlingsplan for 2019 til 2022. Debatten sendes direkte på web-TV.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus onsdag 19. desember og starter klokken 10.00.

Direkte på web-TV

Du kan følge bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Omtale av vedtakene vil bli lagt ut i artikkelen på forsiden etter hvert som sakene behandles.

Fra sakskartet

Økonomi og administrasjon

Skole og barnehage

Helse og omsorg

Bymiljø

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.