Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til bystyret 30. januar er klare

Av aktuelle saker er ny plan for å modernisere oppvekstfeltet, planer for folkehelse og for tjenester til utviklingshemmede, trafikksikring og fremdrift for å flomsikre Nesttunvassdraget.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus onsdag 30. januar og starter klokken 12.00.

Direkte på web-TV

Du kan følge bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Omtale av vedtakene vil bli lagt ut i artikkelen på forsiden etter hvert som sakene behandles.

Fra sakskartet

Skole og barnehage

Kultur og idrett

Helse og omsorg

Bymiljø

Økonomi og administrasjon

  • Får ASSS-tall for storbykommuner i 2018. Årlig utarbeides statistikk og analyse for ti storbykommuner, samt sammenligninger mellom dem. Bystyret får tallene for 2018 til orientering. ASSS står for aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner. Det er utviklet ny nettside for å presentere tallmaterialet. Se https://asss.no/.

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.