Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til bystyret 13. mars er klare

Av aktuelle saker er lokalisering av byarena i Bergen, tiltak ved Arna idrettspark, plassering av bybanedepot i Fyllingsdalen og handlingsplan for ernæring i pleie- og omsorgstjenesten.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus onsdag 13. januar og starter klokken 12.00.

Direkte på web-TV

Du kan følge bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Omtale av vedtakene vil bli lagt ut i artikkelen på forsiden etter hvert som sakene behandles.

Fra sakskartet

Kultur og idrett

Helse og omsorg

Bymiljø

Økonomi og administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.