Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til bystyret 10. april er klare

Av aktuelle saker er plan for innsats mot mobbing, oppfølging etter dambruddet i Munkebotn, plan for studentboliger i repslageranlegget og ombygging av Lærerhøyskolen.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus onsdag 10. april og starter klokken 12.00.

Direkte på web-TV

Du kan følge bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Omtale av vedtakene vil bli lagt ut i artikkelen på forsiden etter hvert som sakene behandles.

Fra sakskartet

Barnehage og skole

Helse og omsorg

Bymiljø

Administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.