Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til bystyret 23. mai er klare

Av aktuelle saker er oppgaver for de nye bydelsstyrene, tiltak for å minske matsvinn, handlingsplan mot åpne russcener og plan for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende eldre.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus torsdag 23. mai og starter klokken 12.00.

Direkte på web-TV

Du kan følge bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Omtale av vedtakene vil bli lagt ut i artikkelen på forsiden etter hvert som sakene behandles.

Fra sakskartet

Barnehage og skole

Helse og omsorg

Bymiljø

Kultur og idrett

Administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.