Gå tilbake til:
Du er her:

Setter nytt bystyre og velger ordfører på onsdag

Bystyret for valgperioden 2019-2023 har sitt første møte onsdag klokken 16.00. Møtet starter med valg av ordfører for ny periode. Du kan følge møtet direkte på web-TV.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus onsdag 30. oktober og starter klokken 16.00.

Direkte på web-TV

Du kan følge bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Omtale av vedtakene vil bli lagt ut i artikkelen på forsiden etter hvert som sakene behandles.

Fra sakskartet

Slik er partiene representert

Her er oversikt over sammensetningen av bystyret for perioden 2019 til 2023.

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.