Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 22. mars

Bystyret har vedtatt ny idrettsplan for Bergen, plan for kjønns- og seksualitetsmangfold og plan for positive aktiviteter i Nygårdsparken.

Bystyremøtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 22. mars.

Les forhåndsomtale av sakene

Se møtet på web-TV

Du kan se møtet i sin helhet på bystyrets web-TV.

Interpellasjoner

Vedtak

Bymiljø

Regulerer for:

Helse, omsorg og inkludering

Barnehage og skole

Idrett

Økonomi og administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. I BKSAK finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.