Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 31. mai

Av aktuelle saker er ny byvekstavtale og bompengesøknad, vrakpantordning, innsats i forebygging av selvmord og fornying av SFO.

Bystyremøtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 31. mai.

Se web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-TV .

Interpellasjoner

Vedtak

Barnehage og skole

Helse, omsorg og inkludering

Bymiljø

Kultur og idrett

Administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. I BKSAK finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll i BKSAK som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.