Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 21. februar

Bystyret har vedtatt at områdene Slettebakken og Sletten skal videreutvikles, og har bestemt hvor de to nye bomstasjonene i sentrum skal stå. Og nå bedres kårene for nynorsk i Bergen kommune.

Møtet ble holdt i Det gamle Rådhus onsdag 21. februar og startet klokken 16.00.

Se web-TV

Se møtet på på bystyrets web-TV .
(åpne spilleren i eget vindu.)

Interpellasjoner

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret som gjelder prinsipielle spørsmål.

Vedtak

Bymiljø

Kultur og idrett

Skole og barnehage

Økonomi og administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.