Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra bystyret onsdag 25. april

Av aktuelle saker er fremdrift for Bybanen til Fyllingsdalen, ny plan for dyrevelferd og lokalisering av kulturhus i Fyllingsdalen. Sak om nytt idrettsanlegg på Myrdal ble utsatt.

Møtet ble holdt i Det gamle Rådhus onsdag 25. april og startet klokken 12.00.

Se web-TV

Se møtet på bystyrets web-tv.
(åpne spilleren i eget vindu.)

Interpellasjon

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret som gjelder prinsipielle spørsmål.

Vedtak

Bymiljø

Skole og barnehage

Kultur og idrett

  • Sier ja til Bergen som arrangementsby for EM i friidrett for ungdom i 2021. Komiteens innstilling ble vedtatt med følgende merknader: 1. Bystyret ønsker at mest mulig av midlene som blir investert i Fana stadion frem mot U23-EM i 2021 blir benyttet til tiltak som kommer den lokale friidretten til gode, også etter mesterskapet. 2. Bystyret ønsker at oppgraderingene i størst mulig grad setter Bergen i stand til å eventuelt huse andre internasjonale friidrettsarrangementer på Fana stadion i fremtiden.

NB: Sak om nytt idrettsanlegg på Myrdal ble utsatt

Helse og omsorg

  • Har vedtatt veteranplan for Bergen kommune. Bystyret vedtok komiteens innstilling i tillegg til følgende merknad: Vi vet lite om hvordan kvinnelige veteraner opplever ettervirkninger, og om disse eventuelt arter seg annerledes enn menns ettervirkninger. Ved rulleringen av statusrapporten bør denne derfor ha en egen del som omhandler kvinnelige veteraner. Les også omtale fra byrådet.

Økonomi og administrasjon

Vil du følge med på politiske beslutninger i Bergen? Vi sender nyhetsbrev hver tirsdag, torsdag og fredag. Abonner på nyhetsbrev her.

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.