Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 20. juni

Aktuelle saker er ny Tveiterås skole, sykkeltrasé til Sandviken, plan mot marin forsøpling og status for flere helsetjenester. Bystyret vil også ha mindre matsvinn og flere kvinnelige gatenavn i Bergen.

Møtet ble holdt i Det gamle Rådhus onsdag 20. juni. Dette var bystyrets siste møte før sommeren.

Se web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-tv.
(åpne spilleren i eget vindu.)

Interpellasjoner

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret og ikke en komplett saksutredning.

Behandlete saker

Barnehage og skole

Kultur og idrett

Handlingsplan for kulturskolen er utsatt.

Bymiljø

Helse og omsorg

  • Vil vurdere bruk av modulsykehjem og elementbygg. Bystyret er orientert om mulighetene, og anmoder byrådet å vurdere hensiktsmessigheten av bruk av modul- og elementbygg i tilknytning til hvert enkelt større byggeprosjekt i kommunen. Innstillingen ble vedtatt.

Økonomi og administrasjon

  • Har vedtatt forslag til økonomireglement og budsjettfullmakter. Bystyret vedtok innstillingen, men med nytt punkt 1: "1. Bystyret vedtar forslag til økonomireglement og budsjettfullmakter slik de går fram av vedlegg 1 med følgende endringer: a. Fjerningen av grensebeløp for investeringer over 300 millioner gjennomføres ikke."

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.