Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 19. september

Av aktuelle saker er flytting av planlagte bomstasjoner, bosetting av flyktninger og innbyggerinitiativ om stasjonsplass ved jernbanen. Møtet startet med at byrådet la frem forslag til bybudsjett 2019.

Møtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 19. september.

Hele bystyremøtet kan du se på bystyrets web-tv.

Byrådets forslag til budsjett

Møtet startet med at byrådet la frem sitt forslag til budsjett for 2019 og handlings- og økonomiplan for årene 2019-2022. Budsjettdokumentene er tilgjengelige på budsjettsidene. Se: bergen.kommune.no/budsjett.

På sakskartet

Av saker til behandling er flytting av tre bomstasjoner, plan for boliger i Åsane samt innbyggerinitiativ om stasjonsplass ved jernbanen. Få oversikt i forhåndsomtale her.

Interpellasjoner

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret og ikke en komplett saksutredning.

Vedtak

Barnehage og skole

Kultur og idrett

Helse og omsorg

Bymiljø

Reguleringsplaner:

Økonomi og administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.