Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen bystyre

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og i perioden 2015-2019 er 9 politiske partier representert. Èn gang i måneden avholdes møter i Det gamle Rådhus.

Hva skjer i et bystyremøte?
Bystyremøtene holdes én gang i måneden og er åpne for publikum. Møtene holdes på onsdager i Det gamle Rådhus. De fleste møtene starter kl. 1200 og avsluttes senest kl. 2230. Møtet i juni starter vanligvis kl. 1000. Dette gjelder også møtet i september hvor byrådet legger frem forslaget til budsjett for det kommende året og for møtet i desember hvor bystyret skal behandle og vedta budsjettet.

Alle bystyremøtene starter med muntlige spørsmål. Her kan bystyrets representanter stille spørsmål til byrådet eller ordføreren. Deretter kan det settes av tid til behandling av interpellasjoner. En interpellasjon er en ordning hvor enkeltrepresentanter kan ta opp saker til debatt i bystyremøtene. Interpellasjoner skiller seg fra skriftlige spørsmål ved at de legger opp til en debatt hvor en representant fra alle partiene kan ta ordet, og at de kan inneholde forslag til vedtak. Totalt setters det av en og en halv time til spørsmål og interpellasjoner. Etter dette behandles ordinære saker. Det blir utarbeidet en detaljert kjøreplan for hvert bystyremøte hvor det er mulig å se når de ulike sakene skal behandles.

Oversikt over alle møteplaner, sakslister og medlemmer av bystyret finner du her.

Du kan se bystyremøtene direkte, ved å klikke her. Opptak fra tidligere bystyremøter finnes også her.